Beverse topsportclubs kunnen ondersteuning krijgen in het kader van het topsportbeleid. De gemeenteraad keurde hiertoe een subsidiereglement goed dat bepaalt wie hiervoor in aanmerking kan komen en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn.

U moet niks meebrengen.

De ondersteuning van een topsport is gratis.