Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Beverse topsportclubs kunnen ondersteuning krijgen in het kader van het topsportbeleid. De gemeenteraad keurde hiertoe een subsidiereglement goed dat bepaalt wie hiervoor in aanmerking kan komen en aan welke voorwaarden voldaan moet zijn.