De gemeente Beveren geeft een premie aan de inwoner of de gebruiker van een woning:

 • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld van huis-, gier- en/of boerenzwaluwen;
 • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld in kunstnesten voor huis-, gier- en/of boerenzwaluwen.

De subsidie bedraagt 20 EUR voor één nest, 30 EUR voor twee nesten en 40 EUR voor drie nesten of meer.

De premie geldt alleen voor particulieren.

 • de nesten mogen na het broedseizoen niet verwijderd worden;
 • er mogen geen chemische insectenbestrijders gebruikt worden op de muren of plafond van de stallen waarin de nesten zich bevinden;
 • bij het schoonmaken van stallen of kroonlijsten moeten de nesten gespaard worden;
 • er moeten voldoende openingen worden voorzien om toegang voor zwaluwen mogelijk te maken;
 • er mogen geen lakverven gebruikt worden op muren en/of plafonds van stallen;
 • de nesten moeten voldoende beschermd worden tegen katten en andere rovers;
 • de nesten moeten minimaal 3 jaar behouden worden.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen
 • De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen (maanden april, mei, juni, juli).
 • De aanvrager verleent door het indienen van de aanvraag het gemeentebestuur de toelating om de nesten te komen inspecteren. De controle kan gebeuren nadat de zwaluwen hun nesten hebben bezet.