De gemeente Beveren geeft een premie aan de inwoner of de gebruiker van een woning:

 • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld van huis-, gier- en/of boerenzwaluwen;
 • waar één of meerdere succesvolle broedgevallen worden vastgesteld in kunstnesten voor huis-, gier- en/of boerenzwaluwen.

De subsidie bedraagt 20 EUR voor één nest, 30 EUR voor twee nesten en 40 EUR voor drie nesten of meer.

De premie geldt alleen voor particulieren.

 • De nesten mogen na het broedseizoen niet verwijderd worden.
 • Er mogen geen chemische insectenbestrijders gebruikt worden op de muren of plafond van de stallen waarin de nesten zich bevinden.
 • Bij het schoonmaken van stallen of kroonlijsten moeten de nesten gespaard worden.
 • Er moeten voldoende openingen worden voorzien om toegang voor zwaluwen mogelijk te maken.
 • Er mogen geen lakverven gebruikt worden op muren en/of plafonds van stallen.
 • De nesten moeten voldoende beschermd worden tegen katten en andere rovers.
 • De nesten moeten minimaal 3 jaar behouden worden.

U moet niks meebrengen.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

of maak digitaal een afspraak

maak een afspraak
 • De subsidie moet worden aangevraagd in de periode van het broedseizoen (maanden april, mei, juni, juli).
 • De aanvrager verleent door het indienen van de aanvraag het gemeentebestuur de toelating om de nesten te komen inspecteren. De controle kan gebeuren nadat de zwaluwen hun nesten hebben bezet.

Een aanvraag voor een premie voor bewoonde zwaluwnesten is gratis.