Wij voorzien een premie voor energiezuinige woningen.

Premiebedrag nieuwbouwwoning: afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E10 bedraagt de premie 3000 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E15 bedraagt de premie 2500 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E20 bedraagt de premie 2000 EUR

Premiebedrag nieuwbouwappartement
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2500 EUR per appartement als de E-waarde kleiner of gelijk is aan E25.

Premiebedrag voor verbouwing van een woning: afhankelijk van de energieprestatie (E-peil)

 • Bij kleiner of gelijk aan E50 bedraagt de premie 4000 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E55 bedraagt de premie 3500 EUR
 • Bij kleiner of gelijk aan E60 bedraagt de premie 3000 EUR

Premiebedrag voor verbouwing van een appartement:
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2000 EUR per appartement als het E-peil kleiner of gelijk is aan E65.

OVERGANGSMAATREGEL
Aanvragen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, GEEN compromis) vóór ingangsdatum van het huidig reglement (01|06|2020) kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor het vorige premiereglement.

Premiebedrag nieuwbouwwoning: de premie is afhankelijk van het energieprestatiepeil (E-peil):

 • bij kleiner of gelijk aan E30 bedraagt de premie 2500 EUR
 • bij kleiner of gelijk aan E35 bedraagt de premie 2000 EUR
 • bij kleiner of gelijk aan E40 bedraagt de premie 1500 EUR

U kunt nog een supplement krijgen als aan volgende isolatiewaarden (K-waarde) voldaan is:

 • bij kleiner of gelijk aan K20 bedraagt het supplement 1500 EUR
 • bij kleiner of gelijk aan K25 bedraagt het supplement 1000 EUR
 • bij kleiner of gelijk aan K30 bedraagt het supplement 500 EUR

Premiebedrag appartement:
Voor appartementen geldt er een standaard premiebedrag van 2000 EUR per appartement als de E-waarde kleiner of gelijk is aan E40.

  • Alleen voor nieuwbouw laagenergiewoningen/appartementen die een aankoopakte (verleden bij de notaris, geen compromis) voor ingangsdatum van dit reglement kunnen voorleggen, komen in aanmerking voor de overgangsmaatregel. 
  • de premie is alleen voor particulieren
  • de aanvraag is alleen geldig indien vergezeld van de EPB-aangifte en het daaruit voortvloeiende energieprestatiecertificaat (EPC)
  • de premie is niet cumuleerbaar met de premie voor balansventilatie met warmterecuperatie, superisolerend glas en warmtepompinstallaties.
   Als één of meerdere premies al werden toegekend, worden de toegekende bedragen van het premiebedrag laagenergiewoningen in mindering gebracht.

  U moet niks meebrengen.

  U kunt uw aanvraag tot 1 jaar na opmaakdatum van het EPB-attest digitaal indienen.
  Regel het zelf online via onderstaande knop.

  online regelen OVERGANGSMAATREGEL online regelen

  De premie wordt binnen de 6 maanden afgehandeld.

  Een premie voor een laagenergiewoning is gratis. 

  Hou van bij het ontwerp van de woning rekening met het latere energieverbruik. Een energiezuinige en gezonde woning vertrekt vanuit enkele basisprincipes: 

  • compact bouwen
  • thermische isolatie
  • luchtdicht bouwen
  • ventileren
  • benutten van zonnewarmte
  • verwarming
  • warmwaterproductie