Elke erkende Beverse sportvereniging kan een subsidie aanvragen voor de organisatie van en/of deelname aan Europese wedstrijden en tornooien in poulesysteem.

  • De sportvereniging beoefent een Olympische ploegsport

  • De sportvereniging kan aantonen dat de wedstrijden van topsportniveau zijn

U moet niks meebrengen.

Deelname aan Europese wedstrijden of andere wedstrijden van topsportniveau:

De aanvraag gebeurt minimaal 3 maanden voor de deelname op de daarvoor bestemde formulieren. Na aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de deelname, de afrekening in op de daarvoor bestemde formulieren. Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van de Sportraad welk bedrag zal gesubsidieerd worden. 

Advies van de Sportraad:

  • 1250 EUR voor de thuiswedstrijden
  • 1250 EUR voor de uitwedstrijden in buurlanden van België
  • 1875 EUR voor de uitwedstrijden in niet-buurlanden van België

Organisatie van Europese wedstrijden of andere wedstrijden van topsportniveau (maximum één keer per 5 jaar):

De aanvraag gebeurt minimaal 3 maanden voor de deelname op de daarvoor bestemde formulieren. Na aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de organisatie, de afrekening in op de daarvoor bestemde formulieren. Het college van burgemeester en schepenen beslist na advies van de Sportraad welk bedrag zal gesubsidieerd worden (met een maximum van 15 000 EUR).

Het bedrag wordt door de Sportraad bepaald aan de hand van:

  1.    Het niveau van het sportevenement
  2.    De uitstraling van de sporttak
  3.    De mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde voor de gemeente
  4.    Gemaakte kosten mits voorlegging bewijsstukken
  5.    Verkregen inkomsten.

De sportclub moet de medewerking van gemeente Beveren vermelden op alle publicaties over de activiteit.

Een subsidie voor Europese sportwedstrijden of wedstrijden op topsportniveau is gratis.