Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Iedereen is verplicht om aan te sluiten bij een mutualiteit. Daardoor kan men genieten van de voorzieningen van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze verzekering voorziet in een terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en in een vervangingsinkomen in geval van ziekte, invaliditeit en moederschapsrust.

De mutualiteit vraagt aan haar leden een mutualiteitsbijdrage.

 • Als u de mutualiteitsbijdragen zelf niet kan betalen, dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Huis.
 • Het Sociaal Huis kan na een sociaal onderzoek beslissen om de mutualiteitsbijdragen ten laste te nemen. 

Uw mutualiteit kan volgende bijdragen vragen:

 • verplichte ziekteverzekering*:
  Sommige categorieën van leden dienen een wettelijke bijdrage te betalen om in orde te zijn met de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (bijvoorbeeld gepensioneerden met onvoldoende beroepsloopbaan, studenten + 25 jaar).
 • bijdrage aanvullende diensten:
  Deze mutualiteitsbijdrage is een bijdrage die u toegang biedt tot een waaier aan bijkomende terugbetalingen, dienstverlening en deskundig advies.
 • wettelijk reservefonds*:
  Alle mutualiteiten zijn wettelijk verplicht een reservefonds aan te leggen, waarmee de tekorten in de ziekteverzekering gedeeltelijk kunnen worden opgevangen. Hiervoor wordt één keer per jaar een bijdrage gevraagd.

* Deze bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar.

Andere bijkomende bijdragen zijn optioneel en afhankelijk van uw aansluiting bij vrijblijvende producten.

Het Sociaal Huis bepaalt welke voorwaarden er aan de specifieke hulp verbonden zijn.

 • boekje ziekenfonds en ledenkaart
 • SIS-kaart