Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

De vrijetijdspas geeft recht op een financiële tegemoetkoming voor het socio-culturele, sportieve en recreatieve aanbod in Beveren.

De vrijetijdspas geeft een rechtstreekse korting op het inschrijvingsgeld bij:

 • de aangesloten socio-culturele, sport- of jeugdverenigingen
 • de gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten
 • aankoop van speelcheques van speelplein Bartje.

U kunt een rechtstreekse korting bekomen tot 80 % van de deelnameprijs met een maximum van 200 euro per persoon per jaar. U betaalt dus zelf 20 % van de deelnameprijs.

De vrijetijdspas …

 • kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden
 • is geldig van 1 januari van het betrokken jaar tot 31 januari van het volgende jaar
 • moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden.

Voor iedere persoon die in Beveren gedomicilieerd is of in een sociale voorziening in Beveren verblijft en recht heeft op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. Het gezin mag maximum 1 onroerend goed in bezit hebben, namelijk de eigen woning, waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 200 EUR, te vermeerderen met 172 euro per kind ten laste. 

Voldoet u niet aan deze voorwaarde, maar heeft u het financieel moeilijk, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis. Na sociaal onderzoek krijgt u al dan niet een vrijetijdspas.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

of met het onderstaande aanvraagformulier.

  U bezorgt het aanvraagformulier volledig ingevuld aan het Sociaal Huis met de volgende bewijsstukken:

  • voor elk gezinslid een attest of reglementaire klever van het ziekenfonds waaruit het recht op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering blijkt
  • het aanslagbiljet onroerende voorheffing waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarde inzake het bezit van onroerende goederen.