Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Beverse sportverenigingen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor de werking van het voorbije sportseizoen. 

Sportverenigingen die sportieve activiteiten organiseren op het grondgebied van Beveren kunnen subsidies aanvragen indien ze voldoen aan volgende voorwaarden:               

  • minstens 50 % van het totale ledenaantal woont in Beveren
  • de sportvereniging is opgenomen in de sporttakkenlijst van Sport Vlaanderen
  • de sportvereniging is erkend door de gemeente Beveren
  • de maatschappelijke zetel van de sportclub is gevestigd in Beveren
  • de sportvereniging traint minstens 1 uur per week gedurende 6 maanden
  • de leden zijn verzekerd

De aanvragen gebeuren via onderstaand formulier. De aanvraag bevat de gegevens van het sportseizoen vanaf 1 juli 2019 t.e.m. 30 juni 2020.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 15 juli 2020. Dit kan door de ingevulde formulieren en bewijsstukken te bezorgen via mail naar sport@beveren.be of door afgifte van een schriftelijke versie op de gemeentelijke sportdienst. Sportclubs die laattijdig een dossier binnenbrengen, kunnen geen aanspraak maken op subsidies.

Elke sportvereniging moet zich onderwerpen aan eventuele controlemaatregelen van de gemeente. Als blijkt dat de sportvereniging onjuiste gegevens verstrekt, zal de sportclub de subsidies gedeeltelijk verliezen.               

Bij het digitaal invullen van dit formulier is er een automatische berekening van punten per beleidsprioriteit. Deze te verwachten punten kunnen wijzigen na controles. 

Elke bijkomende informatie die ter controle wordt opgevraagd, moet ten laatste op 15 augustus bezorgd worden. Laattijdige informatie wordt niet in de berekening geplaatst.           

Als bewijzen in bijlage worden gevraagd, maar niet worden meegezonden, kan dit item niet verrekend worden.