Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

De zorgpremie kind bedraagt 316 euro per jaar. Deze premie is van toepassing

  • voor inwoners tot de werkelijke leeftijd van 21 jaar die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Beveren en die op 1 januari volgende erkenning hebben van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap
  • minstens 4 punten behaald in pijler 1 en maximaal 17 punten behaald in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal of
  • minstens 9 punten en maximaal 17 punten behaald in de drie pijlers van de medisch-sociale schaal.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

De premie  wordt toegekend de maand volgend op de aanvraag en wordt per kwartaal uitbetaald.

Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest.

De zorgpremie-kind kan niet gecumuleerd worden met de premies van de Vlaamse zorgverzekering.