Inwoners, ouder dan 21 jaar, die op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in het bevolkings- ,vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Beveren kunnen in aanmerking komen voor een zorgpremie volwassene, als zij op 1 januari:

  • beschikken over een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en maximaal 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming
  • of een attest van de FOD, directie-generaal voor Personen met een handicap kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming, maar die omwille van bepaalde redenen uitgesloten zijn van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vb. mensen in een instelling)
  • of een attest kunnen voorleggen van de BEL-profielschaal gescoord door een erkend indicatiesteller in het kader van een aanvraag van de Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van minimaal 30 en maximaal 34 punten
  • of een attest van BELrai kunnen voorleggen, gescoord door een erkend indicatiesteller in het kader van een aanvraag van de Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden met een score van:
    • Score 12/30 voor de hele BelRAI Screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
    • Score 5/12 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener
    • Score 3 óf 4/6 op de module Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAI Screener én geen 6/12 of meer op ADL & IADL.

De zorgpremie volwassene bedraagt 816 EUR per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. De uitbetaling van de zorgpremie gebeurt per kwartaal hetzij op naam van de zorgbehoevende, hetzij op naam van de mantelzorger naar keuze.

Regel het zelf online via onderstaande knop

online regelen

De premie wordt de maand volgend op de aanvraag toegekend.

Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het voorgelegde attest.

De zorgpremie-volwassenen kan niet gecumuleerd worden met de premies van Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.