Bent u zwanger? Verhuist u binnenkort naar Beveren en heeft u nog opvang nodig voor uw kinderen?
Dan reserveert u best zo snel mogelijk uw kinderopvang via opvang.vlaanderen.

Vraag hier tijdig uw opvang aan

Onthaalouder = gezinsopvang
Uw kind wordt opgevangen door een onthaalouder in een gezinswoning. 
Tot maximum 8 kinderen tegelijk.

Kinderdagverblijf = groepsopvang = crèche
w kind wordt opgevangen in lokalen die specifiek voor de opvang zijn ingericht. 
Minstens 9 kinderen tegelijk met meerdere begeleiders.

U betaalt voor de opvang van uw kind een bedrag per hele of halve dag. 
Er zijn twee verschillende tarieven:

Vaste kostprijs per dag
Het kinderopvanginitiatief bepaalt zelf een vast bedrag per hele of halve dag. De prijzen variëren van 28 tot 35 euro per volledige dag. Dit tarief is voor elk kind in dat opvanginitiatief gelijk.  Het groeipakket voorziet hierin een kinderopvangtoelage van 3,29 EUR per kind en per opvangdag.

Kostprijs per dag op basis van uw inkomen = inkomenstarief
Dit is een kostprijs per hele of halve dag kinderopvang, berekend op basis van uw inkomen en gezinssamenstelling. Om te weten hoeveel uw ‘inkomenstarief’ bedraagt, vraagt u de berekening aan op Inkomenstarief | Kind en Gezin. Deze berekening (attest inkomenstarief) bezorgt u aan het kinderopvanginitiatief.

U kunt de kosten voor kinderopvang voor kinderen tot 14 jaar (of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap) onder bepaalde voorwaarden inbrengen in uw belastingen.

Via het Groeipakket heeft u recht op een toeslag of premie voor kinderopvang wanneer:

  • Uw kind naar een Nederlandstalige kinderopvang, onthaalouder of crèche in Vlaanderen of Brussel gaat;
  • en de prijs van de opvang niet afhangt van je inkomen.

Enkele mutualiteiten komen ook tussen bij de kosten voor de kinderopvang.

Belastingsvermindering Kinderopvangtoeslag | Groeipakket Financiële tussenkomst LM

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG
Enkel op afspraak

Gravenplein 8
9120 Beveren
03 750 15 11
kinderopvang@beveren.be