Als jeugdvereninging in Beveren, aangesloten bij de jeugdraad, kan je genieten van heel wat materiële, infrastructurele, inhoudelijke en financiële ondersteuning vanuit de gemeente.  Een overzicht van de ondersteuningsmaatregelen vind je in dit reglement.

Jeugdverenigingen