Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in de school, gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:

  • niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen ;
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus worden niet meegerekend);
  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.

Kleuteronderwijs
U kiest de school die u wenst. Kleuters sluiten aan in de klas.

Lager onderwijs
U kiest de school die u wenst.
Scholen in Melsele en Beveren: deze scholen hebben een wereldklas (voormiddag taalonderwijs).
Scholen in de andere deelgemeenten: hier zijn momenteel nog geen wereldklassen. Uw kind sluit aan in de klas.

Secundair onderwijs
De leerlingen kunnen terecht bij KA Beveren (wachtlijst). Na de klassenraden kunnen leerlingen doorschuiven waardoor er plaatsen in de OKAN-klas vrijkomen. Ouders/gastgezin van deze leerling(en) worden gecontacteerd zodra er een plaats vrijkomt.

Scholen in Beveren