Zone 30 Beveren-Melsele

In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor alle weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen. De zone 30-verkeersregel geldt vanaf het moment dat de zone 30-signalisatie geplaatst is.

Voordelen van een zone 30

  • veiliger verkeer voor zwakke weggebruikers
  • minder lawaai
  • leefkwaliteit van de buurt verbetert