Zone 30 campagne

Zone 30 wordt ingevoerd in Haasdonk, Melsele-Zuid en de wijk Bosbeek in Beveren. Sinds 2021 geldt zone 30 ook al in grote delen van Beveren en Melsele-Zuid.

In een zone 30 is de maximumsnelheid beperkt tot 30 km/u voor alle weggebruikers, ook voor (elektrische) fietsen en bromfietsen. De zone 30-verkeersregel geldt vanaf het moment dat de zone 30-signalisatie geplaatst is.

Voordelen van een zone 30

  • veiliger verkeer voor zwakke weggebruikers
  • minder lawaai
  • leefkwaliteit van de buurt verbetert

Zone 50 wordt ingevoerd op landelijke wegen buiten de bebouwde in Haasdonk en Melsele    

Gelijklopend met de invoering van de zone 30 in Haasdonk en Melsele zal de snelheid van 70km/u op landelijke wegen buiten de bebouwde kom in beide deelgemeenten maximaal verlaagd worden naar 50 km/u om de verkeersveiligheid te verhogen. 
Op de Vlaamse openbare wegen geldt buiten de bebouwde kom algemeen een maximumsnelheid van 70km/u, tenzij anders gesignaleerd.