Wanneer u een aanvraag indient om werfsignalisatie te plaatsen op de openbare weg, moet u steeds een signalisatieplan toevoegen bij uw aanvraag. Een goed signalisatieplan geeft weer waar de inname exact gelegen is. Naast de exacte ligging dienen op het plan ook de juiste te plaatsen verkeersborden opgenomen te worden. Het doel van het signalisatieplan is het verschaffen van een veilig alternatief voor de situatie op het moment van de inname.

Bij de signalisatie van de werken wordt rekening gehouden met de categorie van de werken, met de
vraag of de werken het verkeer weinig of sterk hinderen, of de locatie verkeersgeleiding mogelijk maakt  …
Hieronder kunt u enkele voorbeelden van schema’s vinden voor het signaleren van verschillende werken. Deze kunnen eventueel aangepast worden naargelang uw specifieke aanvraag.

werken van 2e categorie
Cat. 2a sterk hinderend borden B19-B21
Cat. 2a sterk hinderend lichten
Cat. 2b weinig hinderend
werken van 3e categorie
Cat. 3a sterk hinderend borden B19-B21
Cat. 3a sterk hinderend lichten
Cat. 3b weinig hinderend
werken van 4e categorie
Cat. 4 belemmering korte afstand
Cat. 4 belemmering lange afstand
werken van 6e categorie
Cat. 6 drie rijstroken per rijrichting
Cat. 6 twee rijstroken per rijrichting
signalisatie van containers
Container

Via onderstaande knop kunt u de nodige informatie terugvinden van de bepalingen die de wetgever oplegt bij het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.

Wegcode

U moet niks meebrengen.