Er zal verkeershinder zijn door de passage van de carnavalstoet in Haasdonk.

Vorming stoet vanaf 2 plaatsen: enerzijds in de Perstraat (deel 1), tussen W. Van Doornyckstraat en Leenstraat en anderzijds in de Zandstraat (deel 2), tussen Stuurstraat en Poerdam.

Voor het vertrek van de stoet blijft op die manier de parking Poerdam toegankelijk via het centrum.

Vertrek stoet om 14.30 uur.

Omloop stoet: Zandstraat – Past. Verwilghenplein – Keizerstraat – Blokmakerstraat – Perstraat – Bunderhof – Bergstraat – W. Van Doornyckstraat – Past. Verwilghenplein – ontbinding in Keizerstraat

Wegomleiding in beide richtingen via: Stuurstraat – Tassijnslaan – Bankstraat – W. Van Doornyckstraat - Bergstraat

zo 26 maart