Aannemer SOGA NV voert in opdracht van gemeente Beveren wegenwerken uit in de Permanstraat, Galgstraat, ’s Herenwilg, Brandstraat en Moerstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat.

De werken verlopen in verschillende fasen en zullen ongeveer een jaar duren. De werken, en bijgevolg ook de planning, zijn afhankelijk van de weers- en andere omstandigheden.

De wegen en de rioleringen worden volledig vernieuwd. Na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal het afvalwater, dat in uw straat momenteel in de grachten geloosd wordt, afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in de Nerenhoek. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de grachten.

Fase 1 startte op 31 januari 2022

  • Wegenwerken in de Galgstraat, de Permanstraat en ’s Herenwilg. 

Fase 2 start na bouwverlof zomer met:

  • Wegenwerken Moerstraat, Brandstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat

Update 1 juli

Van 8 juli tot 1 augustus (bouwverlof):
De Galgstraat, 's Herenwilg en Permanstraat zijn klaar voor alle verkeer. Het gedeelte Moerstraat (Galgstraat-Brandstraat) en het gedeelte Brandstraat richting Windmolenstraat is vrij voor plaatselijk verkeer. De Brandstraat richting Veldhoekdam is ook vrij voor plaatselijk verkeer.

Van 1 augustus tot 8 september:
Brandstraat (Moerstraat richting Veldhoekdam) is afgesloten, plaatselijk verkeer zal zoveel mogelijk toegelaten zijn. De Moerstraat, vanaf Brandstraat tot Galgstraat, is berijdbaar met de wagen.

Van 8 augustus tot 8 september:
De Boerenstraat, vanaf Doornpark is afgesloten voor het verkeer. Lokaal verkeer is mogelijk. Ander verkeer wordt omgeleid langs Doornpark - Gentseweg (N70) - Kwakkelhoekstraat - Zoetwaterstraat.
 

Update 25 mei

Vanaf 30 mei tot 8 juli is het stukje Brandstraat tussen de Windmolenstraat en de Moerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kruispunt Windmolenstraat kan gebruikt worden en is niet afgesloten.
Vanaf 2 mei tot 7 juni wordt het stukje Moerstraat tussen de Brandstraat en de Galgstraat afgesloten voor alle verkeer.

In bepaalde straten wordt al een onderlaag asfalt gelegd om lokaal verkeer en veiligheidsdiensten mogelijk te maken woningen te bereiken.

begin 2023