Aannemer SOGA NV voert in opdracht van gemeente Beveren wegenwerken uit in de Permanstraat, Galgstraat, ’s Herenwilg, Brandstraat en Moerstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat.

De werken verlopen in verschillende fasen en zullen ongeveer een jaar duren. De werken, en bijgevolg ook de planning, zijn afhankelijk van de weers- en andere omstandigheden.

De wegen en de rioleringen worden volledig vernieuwd. Na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal het afvalwater, dat in uw straat momenteel in de grachten geloosd wordt, afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in de Nerenhoek. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de grachten.

Fase 2 start na bouwverlof zomer met:

  • Wegenwerken Moerstraat, Brandstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat

Update 18 november

VELDHOEKDAM:
Vanaf 23/11 tot en met 31/01/2023 is de Veldhoekdam afgesloten voor gemotoriseerd door de start van de fase bij de aanleg van de drukriolering. Lokaal wordt er een omleiding aangegeven.

In de Moerstraat komt nog een toplaag asfalt.

Update oktober

BOERENSTRAAT:
De Boerenstraat tussen Doornpark en Zoetwaterstraat wordt momenteel van drukriolering en een volledig nieuwe weg voorzien. Er is een lokale omleiding voorzien tot en met 24 oktober.

MOERSTRAAT :
De Moerstraat zal in verschillende kleinere zones worden vernieuwd om de bewoners bereikbaar te houden in deze smalle rijbaan. De onderbrekingen bevinden zich tussen de Galgstraat en de Lindenlaan. De volledige afwerking van de Moerstraat is voorzien tegen half november.

Update 29 augustus

Van 29|08 tot en met 07|09 wordt voor rioleringswerken het kruispunt Lindenlaan-Moerstraat afgesloten. Een plaatselijke omleiding is voorzien.

Update 29 juli

De aanleg drukriolering wordt hernomen vanaf 1 augustus.

  • Vanaf 1 augustus tot en met 8 september zal de Brandstraat tussen de Moerstraat en de Veldhoekdam afgesloten zijn voor verkeer.
  • De Moerstraat (vanaf Brandstraat tot aan Galgstraat) zal berijdbaar zijn, maar er worden wel werkzaamheden zijn om de opritten en bermen af te werken, dus moeilijke doorgang.

Update 1 juli

Van 8 juli tot 1 augustus (bouwverlof):
De Galgstraat, 's Herenwilg en Permanstraat zijn klaar voor alle verkeer. Het gedeelte Moerstraat (Galgstraat-Brandstraat) en het gedeelte Brandstraat richting Windmolenstraat is vrij voor plaatselijk verkeer. De Brandstraat richting Veldhoekdam is ook vrij voor plaatselijk verkeer.

Van 1 augustus tot 8 september:
Brandstraat (Moerstraat richting Veldhoekdam) is afgesloten, plaatselijk verkeer zal zoveel mogelijk toegelaten zijn. De Moerstraat, vanaf Brandstraat tot Galgstraat, is berijdbaar met de wagen.

Van 8 augustus tot 12 oktober:
De Boerenstraat, vanaf Doornpark is afgesloten voor het verkeer. Lokaal verkeer is mogelijk. Ander verkeer wordt omgeleid langs Doornpark - Gentseweg (N70) - Kwakkelhoekstraat - Zoetwaterstraat.  
Werken zullen langer duren: voorziene einddatum 12 oktober 2022 (afhankelijk van de weersomstandigheden). Dit omwille van het niet tijdig aanleveren van materialen. In deze periode zullen nu ook de bermen in grasdallen worden aangelegd.

Update 25 mei

Vanaf 30 mei tot 8 juli is het stukje Brandstraat tussen de Windmolenstraat en de Moerstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kruispunt Windmolenstraat kan gebruikt worden en is niet afgesloten.
Vanaf 2 mei tot 7 juni wordt het stukje Moerstraat tussen de Brandstraat en de Galgstraat afgesloten voor alle verkeer.

In bepaalde straten wordt al een onderlaag asfalt gelegd om lokaal verkeer en veiligheidsdiensten mogelijk te maken woningen te bereiken.

maart 2023