Omwille van de herinrichting van het voetpad en aanleg van een bushalte zal er verkeershinder zijn in de Oude Dorpsstraat/Grote Kouterstraat.

Gezien de omvang van de werken zal de Kolkstraat tijdelijk afgesloten worden en zal het gemotoriseerd verkeer in de Oude Dorpsstraat en Grote Kouterstraat de werfzone dienen te passeren via verkeerslichten. Een omleiding is voorzien via Grote Kouterstraat - Kleine Kouterstraat - Steenbeekstraat en Beekstraat in beide richtingen. Tevens wordt de Smisstraat gedeeltelijk éénrichting vanaf het kruispunt.

donderdag 23|06

vrijdag 08|07