Er zal een gedeelte straat afgesloten worden in de Oude Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 45-47 omwille van afbraak torenkraan waardoor een mobiele kraan de gehele rijbaan zal innemen. 

Er is geen doorgang mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Er zal een omleiding zijn via Nieuwe Baan, Kortbroekstraat, Haagstraat, Klein Laarstraat in beide richtingen. Lokaal verkeer kan via Smisstraat richting centrum Vrasene rijden.

donderdag 24 november

donderdag 24 november