Op verschillende locaties in Beveren startte Proximus met de aanleg van een fibernetwerk. Het is een open netwerk waarop ook andere netwerkaanbieders kunnen aansluiten. De gemeente geeft het netwerkbedrijf toegang voor werken op het openbaar domein. De werken zorgen plaatselijk voor wat hinder zoals bv. een openliggend voetpad, beperkte parkeerplaats, hoogtewerkers...  Als uw straat aan de beurt is, ontvangt u hierover tijdig een bewonersbrief van de netwerkaanbieder.

Aansluiting aan uw voorgevel
Naast de werken op het voetpad, gaat men ook van start met het aanbrengen van façade-aansluitingen voor glasvezelbekabeling. De uitvoerende firma zal u hierover schriftelijk op de hoogte brengen.
Op basis van de wet van 21 maart 1991 en daaruit voortvloeiend Art. 166 van het politiereglement zijn deze werken wettelijk verantwoord.
Uit het gemeentelijk politiereglement:
Art. 166 - De eigenaars, huurders en gebruikers van de langs de openbare weg gelegen gebouwen zijn verplicht het gemeentebestuur of de met een openbare dienst belaste personen, straatnaamborden, verkeersborden, bewegwijzering, installaties, leidingen en andere aanduidingen of toestellen van openbaar nut op de gevels van die gebouwen te laten aanbrengen en het onderhoud, de herstelling eraan of de vervanging ervan te gedogen, zonder vergoeding.

Foto’s van uw gevel
Het is mogelijk dat u mensen foto’s ziet maken van gebouwen, huisnummers en brievenbussen. Geen nood, het gaat hierbij niet om potentiële inbrekers maar wel om medewerkers van Proximus. Deze medewerkers kunnen zich identificeren door middel van een badge. 
Twijfelt u toch nog? Dan kunt u altijd contact opnemen met het gratis nummer 0800 30 113.