In de Melselestraat (tussen Keizerstraat en Bosstraat), Keizerstraat (tussen de kerk en Heirbaan), Heirbaan (tot aan Kruibekesteenweg), Botermelkstraat, Leenstraat en Perstraat (tussen nr. 80 en 137) staan uitgebreide rioleringswerken en lokale infrastructuurwerken op de planning.

Met dit project wordt een gescheiden stelsel aangelegd. Het afvalwater wordt afgevoerd via de Melselestraat, langs de velden richting Zandstraat waar het aansluit op de collector Haasdonk. Het regenwater wordt verzameld richting Melselestraat waar het toekomt in een nieuw  bekken aan de Melselestraat (t.h.v. de voetbalvelden).
Deze werken zullen voor de nodige  verkeershinder zorgen. De bewoners ontvangen bij elke belangrijke fasewissel een  bewonersbrief in de bus. 

Alle info over de werken vindt u op de website van Aquafin waar u zich ook kunt inschrijven op de nieuwsbrief over deze werken.

Met vragen kunt u terecht bij het contactcenter van Aquafin:

Begin

27|09

Einde

eind 2022