plan werken landelijke wegen Beveren-Vrasene

Aannemer SOGA NV start op maandag 31 januari in opdracht van gemeente Beveren met wegeniswerken in de Permanstraat, Galgstraat, ’s Herenwilg, Brandstraat en Moerstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat.
De werken verlopen in verschillende fasen en zullen ongeveer een jaar duren. De werken, en bijgevolg ook de planning, zijn afhankelijk van de weers- en andere omstandigheden.

De wegen en de rioleringen worden volledig vernieuwd. Na de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel zal het afvalwater, dat in uw straat momenteel in de grachten geloosd wordt, afgevoerd worden naar het zuiveringsstation in de Nerenhoek. Overtollig regenwater wordt afgevoerd naar de grachten.

Fase 1 start op maandag 31 januari met:

  • Aanleg van nieuwe leidingen door de nutsmaatschappijen in de Brandstraat tussen Windmolenstraat en Veldhoekdam. Deze werken zullen ongeveer een maand duren.
  • Wegeniswerken in de Galgstraat en de Permanstraat. Daarna volgt ’s Herenwilg. 

Fase 2 start na bouwverlof zomer met:

  • Wegeniswerken Moerstraat, Brandstraat, Veldhoekdam en Boerenstraat

BEGIN: 31 januari 2022

EINDE: begin 2023