De wegenwerken aan de N70 in Beveren en Melsele zijn gestart. Een overzicht van de werkfases, de omleidingen en extra verkeersmaatregelen die werden genomen om het verkeer zo vlot als mogelijk te laten verlopen, vindt u terug op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70  van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en twee nieuwe ovondes zullen het verkeer er veiliger en vlotter laten verlopen. 
De werken zullen 2 jaar duren.

alle informatie over de werken

fase 2

Er wordt gewerkt aan de zuidzijde van de N70 tussen de Snoeckstraat en de Sint-Elisabethstraat. Tegelijkertijd wordt er ook archeologisch onderzoek verricht tussen Sint-Elisabethstraat en Spoorweglaan.

Het verkeer naar Antwerpen volgt de omleiding: Schoolstraat - Kalishoekstraat - Burggravenstraat

fase 6 en 7

Kasteeldreef – Halfdreef – Leurshoek – Koolputstraat – Dijkstraat – Schoolstraat

Om sluipverkeer te voorkomen zullen vanaf fase 6 zullen maatregelen genomen worden in de Luitenant Van Eepoelstraat – Meersenweg – Kapelstraat – Kallobaan en Gaverlandstraat

Wilt u actuele info over de werken N70 ‘vers van de pers’ ontvangen, dan kunt u zich inschrijven op de nieuwsbrief van AWV. 

Met vragen of klachten i.v.m de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer:
T 0468 03 53 84 | E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

website Agentschap Wegen en Verkeer