Een overzicht van de werkfases, de omleidingen en extra verkeersmaatregelen die werden genomen om het verkeer zo vlot als mogelijk te laten verlopen, vindt u terug op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70  van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en twee nieuwe ovondes zullen het verkeer er veiliger en vlotter laten verlopen. 
 

Update 17 juni: 

  • Aanleg nieuw fietspad en openbare verlichting langs N70 tussen Snoeckstraat en spoorweg
    Vanaf maandag 20 juni wordt gestart met de aanleg van het fietspad langs de N70 richting Zwijndrecht vanaf de Snoeckstraat tot aan de spoorweg. Het fietspad aan de zuidzijde van de Grote Baan wordt verbreed en volledig opnieuw in asfalt aangelegd. Op maandag 20 en dinsdag 21 juni wordt eerst de oude openbare verlichting weggenomen. Vanaf woensdag 22 juni start de opbraak van het oude fietspad richting Zwijndrecht om dit vervolgens stap voor stap opnieuw op te bouwen. Tegelijk worden aan beide kanten van de weg nieuwe verlichtingspalen geplaatst.
    Fietsers rijden vanaf maandag 20 juni tot na het bouwverlof in beide richtingen om via de Snoeckstraat, Kattestraat en het fietspad langs het spoor. Autoverkeer kan wel langs de werken passeren. In de werfzone geldt een parkeerverbod.
  • Heropstart rioleringswerken Grote Baan in augustus
    In augustus, na het bouwverlof, gaan dan de rioleringswerken terug van start. De aannemer start tegelijkertijd in de derde en vierde fase. Dat is de zone die nu al opgebroken is tussen de Sint-Elisabethstraat en de apotheek én het kruispunt met de Schoolstraat (N450). Dit kruispunt wordt dus meteen mee aangepakt om zo een deel van de opgelopen vertraging in te halen. De volledige zone vanaf de Sint-Elisabethstraat tot en met de Schoolstraat zou dan klaar kunnen zijn tegen het einde van het jaar, uitgezonderd de toplaag asfalt. De laatste fase tussen de Schoolstraat en de Carrefour volgt in 2023. Het streefdoel is om in mei 2023 alle werken klaar te hebben.

Update 15 maart: De Grote Baan (N70) tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat wordt vanaf vrijdagavond 18 maart tijdelijk terug opengesteld wordt voor eenrichtingsverkeer naar Beveren. Ook het kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat open voor het verkeer van de Spoorweglaan naar de Torenstraat of Grote Baan richting Beveren.  Door de nieuwe verkeerssituatie is de omleiding via de Snoeckstraat - Pauwstraat - IJzerstraat niet meer nodig. De Pauwstraat wordt terug dubbelrichting.

Update 9 februari: Uit bijkomend onderzoek blijkt dat de gemeten concentraties PFOS in de grond leiden niet tot bezorgdheid. De resultaten van het grondwater vormen wel een element dat bijkomende aandacht vraagt. AWV en de gemeente onderzoeken nu wanneer de werken terug opgestart kunnen worden met respect voor de volksgezondheid. Een concrete timing is op dit moment nog niet duidelijk.

Update 28 januari: De herinrichtingswerken tussen de Essendreef en de Carrefour zijn afgerond. Op maandag 31 januari tegen het einde van de dag kan de weg terug in beide richtingen open. Het verkeer komende van Beveren kan tot aan de Schoolstraat (N450) rijden. Vanaf de Schoolstraat richting Zwijndrecht blijft de omleiding via de Kalishoekstraat-Burggravenstraat gelden. Verkeer richting Antwerpen rijdt best via de Schoolstraat (N450) naar de E34 en zo naar Antwerpen.

Update 25 januari: De werken tussen de Sint-Elisabethstraat en Torenstraat worden tijdelijk stilgelegd omdat resultaten van het bodemonderzoek een licht verhoogde PFOS-concentratie aantonen. In afwachting van bijkomend onderzoek en de definitieve testresultaten daarvan, wordt uit voorzorg voorlopig niet gewerkt in de betreffende zone. 

Hier vindt u alle informatie over de werken Schrijf u in op de nieuwsbrief over de werken N70

Vanaf 14 januari 2022 start een nieuwe, belangrijke fase van de werken. Er wordt dan gewerkt tussen de Sint-Elisabethstraat tot net voorbij kruispunt Spoorwegstraat met nieuwe maatregelen en omleidingen als gevolg.
Bewoners van Melsele en Beveren-Oost ontvingen hierover een bewonersbrief.

voorjaar 2023

Met uw vragen over de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer: 

0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.