Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70  van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en twee nieuwe ovondes zullen het verkeer er veiliger en vlotter laten verlopen. 

meer informatie

zomer 2023

Met uw vragen over de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer: 

0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.