Een overzicht van de werkfases, de omleidingen en extra verkeersmaatregelen die werden genomen om het verkeer zo vlot als mogelijk te laten verlopen, vindt u terug op de website van Agentschap Wegen en Verkeer.

Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en Synductis werken samen aan de totale heraanleg van de N70  van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en twee nieuwe ovondes zullen het verkeer er veiliger en vlotter laten verlopen. 
 

Update 15 maart: De Grote Baan (N70) tussen de Sint-Elisabethstraat en de Schoolstraat wordt vanaf vrijdagavond 18 maart tijdelijk terug opengesteld wordt voor eenrichtingsverkeer naar Beveren. Ook het kruispunt van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat open voor het verkeer van de Spoorweglaan naar de Torenstraat of Grote Baan richting Beveren.  Door de nieuwe verkeerssituatie is de omleiding via de Snoeckstraat - Pauwstraat - IJzerstraat niet meer nodig. De Pauwstraat wordt terug dubbelrichting.

Update 9 februari: Uit bijkomend onderzoek blijkt dat de gemeten concentraties PFOS in de grond leiden niet tot bezorgdheid. De resultaten van het grondwater vormen wel een element dat bijkomende aandacht vraagt. AWV en de gemeente onderzoeken nu wanneer de werken terug opgestart kunnen worden met respect voor de volksgezondheid. Een concrete timing is op dit moment nog niet duidelijk.

Update 28 januari: De herinrichtingswerken tussen de Essendreef en de Carrefour zijn afgerond. Op maandag 31 januari tegen het einde van de dag kan de weg terug in beide richtingen open. Het verkeer komende van Beveren kan tot aan de Schoolstraat (N450) rijden. Vanaf de Schoolstraat richting Zwijndrecht blijft de omleiding via de Kalishoekstraat-Burggravenstraat gelden. Verkeer richting Antwerpen rijdt best via de Schoolstraat (N450) naar de E34 en zo naar Antwerpen.

Update 25 januari: De werken tussen de Sint-Elisabethstraat en Torenstraat worden tijdelijk stilgelegd omdat resultaten van het bodemonderzoek een licht verhoogde PFOS-concentratie aantonen. In afwachting van bijkomend onderzoek en de definitieve testresultaten daarvan, wordt uit voorzorg voorlopig niet gewerkt in de betreffende zone. 

 

 

 

 
Hier vindt u alle informatie over de werken Schrijf u in op de nieuwsbrief over de werken N70

Vanaf 14 januari 2022 start een nieuwe, belangrijke fase van de werken. Er wordt dan gewerkt tussen de Sint-Elisabethstraat tot net voorbij kruispunt Spoorwegstraat met nieuwe maatregelen en omleidingen als gevolg.
Bewoners van Melsele en Beveren-Oost ontvingen hierover een bewonersbrief.

najaar 2022

Met uw vragen over de werken N70 kunt u terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Agentschap Wegen en Verkeer: 

0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)
E bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.