Omwille van de verhuis naar het nieuw gemeentehuis sluiten de gemeentelijke loketten van wo 21 t.e.m. za 24 april.
Vanaf ma 26 april staan we terug tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8. Telefonisch blijven we steeds bereikbaar T 03 750 15 11.

Een 'gemeentelijke administratieve sanctie' laat de gemeente toe om zelf op te treden tegen bepaalde vormen van overlast. Wie één van de regels uit het GAS-reglement overtreedt, riskeert een administratieve geldboete. De vaststelling van de overtreding gebeurt door de lokale politie. De overtreder heeft de mogelijkheid tot verweer en kan in tweede instantie beroep aantekenen bij de politierechtbank.

De administratieve geldboete kan oplopen tot 350 EUR voor een meerderjarige overtreder en 175 EUR voor een minderjarige overtreder.