Mensen zonder wettig verblijf die onvoldoende eigen financiële middelen hebben, kunnen een tussenkomst vragen bij dringende medische hulp.

  • Voor mensen zonder papieren: u verblijft onwettig in België.
  • U heeft dringend medische zorgen nodig, te bewijzen met een medisch attest.
  • U bent behoeftig en kunt de medische kosten niet zelf betalen.
  • Als het niet dringend is, maar verder onderzoek  of ingreep is nodig:
    Raadpleeg uw huisarts voor een attest 'Dringende Medische Hulp'. Ga met dit attest naar het Sociaal Huis voor de opmaak van een betalingsverbintenis. Met deze medische kaart kunt u de ingreep of consultatie laten uitvoeren.
  • Als u dringend medische hulp nodig heeft:
    Als u ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig heeft, gaat u onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het Sociaal Huis wordt dan ingelicht en de behandelende arts zal dan een attest  voor 'Dringende Medische Hulp' opmaken. Daarna wordt nog onderzoek gedaan naar de behoeftigheid.