Personen die een leefloon ontvangen, kunnen beroep doen op specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden. Ook personen die een bijdrage voor geplaatste kinderen moeten betalen, komen in aanmerking.

Maximum 50 % van het die maand betaalde onderhoudsgeld met een maximum van 91,67 EUR per maand (één twaalfde van het maximumjaarbedrag van 1100 EUR).

  • De onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of het equivalent leefloon.
  • De onderhoudsplichtige is onderhoudsgeld verschuldigd aan zijn kinderen of betaalt een bijdrage voor geplaatste kinderen en levert het bewijs van de volledige betaling hiervan.
  • Het kind woont in België.
  • Informatie over de identiteit en alle inlichtingen over de verblijfplaats van het kind of de kinderen waarvoor de steunaanvrager een onderhoudsgeld of een bijdrage verschuldigd is.
  • Een afschrift van de beslissing of overeenkomst in verband met het te betalen onderhoudsgeld of tot de plaatsing, samen met een afschrift van de beslissing die de bijdrage vaststelt.
  • Het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of van de bijdrage.

U dient een aanvraag in bij het Sociaal Huis dat een sociaal onderzoek zal uitvoeren (binnen de 30 dagen) om na te gaan of u recht heeft op deze specifieke hulp.