Via schuldbemiddeling wordt een regeling getroffen voor de betaling van de schuldenlast. Het gaat om schulden in het kader van het consumentenkrediet, maar ook andere schulden zoals financiële boetes, belastingsschulden, huurschulden ... komen in aanmerking.

Bij een te hoge schuldenlast kan de sociale dienst u helpen bij het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling.