Heeft u het moeilijk om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen als gevolg van de coronacrisis?

Het Sociaal Huis Beveren kan u helpen in geval van:

  • Hulp bij huisvesting, betalen huishuur …
  • Hulp voor families in moeilijkheden
  • Basisbehoeften
  • Financiële hulp
  • Hulp inzake energiefacturen
  • Tegemoetkoming in medische hulp
  • Onbetaalde rekeningen