De jeugddienst zoekt altijd vrijwillige animatoren om tijdens de schoolvakanties kinderen en jongeren te begeleiden bij activiteiten (vakantietoppers, taxi,...), of voor eenmalige activiteiten zoals de buitenspeeldag. De animatoren ontvangen hiervoor een vergoeding die afhankelijk is van hun ervaring en opleiding.

niveau 1                                 11,50 euro/uur
(houder van een attest ‘instructeur of hoofdinstructeur in het jeugdwerk’ of houder van een pedagogisch diploma)

niveau 2                                 10,00 euro/uur
(houder van een attest ‘hoofdanimator in het jeugdwerk’ of minstens 4 jaar ervaring als begeleiding in het jeugdwerk)

niveau 3                                 8,50 euro/uur
(houder van een attest ‘animator in het jeugdwerk’ of minstens 2 jaar ervaring als begeleiding in het jeugdwerk)

niveau 4                                 7,50 euro/uur
(minimum 16 jaar oud zijn)

Tevens hebben zij recht op een kilometervergoeding van 0,12 euro/km indien de verplaatsing minstens 8 km bedraagt.
Het totaal bedrag in verplaatsingskosten mag per dag niet meer dan 19 euro bedragen.

Deze vergoeding wordt uitbetaald enkele weken (max. 2 maanden) na de vakantie. Jaarlijks ontvangt de monitor een loonfiche voor de belastingsaangifte. De vergoeding voor vrijwilligerswerk is niet belastbaar, je kan dus gerust nog vakantiewerk gaan doen!

Vrijwillige inzet bij de algemene organisatie

deelname aan voorbereidingen
bij de activiteiten zelf : vooraf klaarzetten materiaal en lokaal, opvang kinderen en ouders en nadien opruimen.

Van de animator wordt verwacht dat hij/zij de activiteiten op een degelijke manier voorbereid met zijn collega's. De monitoren kunnen hiervoor beroep doen op de knowhow (bibliotheek) en het materiaal van de Jeugddienst.

Vul de animatorenfiche in die je hier als bijlage kan downloaden en bezorg deze aan de jeugddienst.

De jeugddienst neemt contact met je op wanneer de activiteiten onder de monitoren worden verdeeld.