De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. Daarom is er informatie over het virus, preventie en maatregelen van de overheid, beschikbaar in meerdere talen, in eenvoudig Nederlands en in Vlaamse Gebarentaal. De informatie wordt ondersteund door audio, video en posters.

  • Federaal crisiscentrum: informatie in meerdere talen, in Vlaamse Gebarentaal en in duidelijk Nederlands, audio in meerdere talen.
  • Agentschap Integratie en Inburgering: informatie in meerdere talen en in duidelijk Nederlands, audio en video in meerdere talen, affiches voor handelszaken.
  • Inter: tips voor toegankelijke maatregelen voor ouderen en mensen met een handicap.
  • Wablieft: informatie in duidelijk Nederlands; video en beeldmateriaal in duidelijk Nederlands.