Wij staan tot uw dienst in het nieuw gemeentehuis, Gravenplein 8 in Beveren!

Heeft u koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en problemen met ademhalen)?

  • Blijf thuis.
  • Bel uw huisarts (in de week) en vermeld uw symptomen.
  • In het weekend belt u de huisartsenwachtpost T 03 361 03 61.
  • Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
  • De huisarts zegt u aan de telefoon wat u moet doen, bijvoorbeeld naar de praktijk of een triagecentrum gaan voor een test: www.info-coronavirus.be/nl/testen/
  • U maakt een lijstje met personen met wie u in nauw contact kwam. 
  • Is uw test positief ? Dan start de contactopvolging

Contacttracing: download de coronalert app
De Coronalert app waarschuwt u als u in nauw contact bent geweest met iemand die het virus heeft, ook voor contacten die u niet persoonlijk kent. 
Heeft u een melding gekregen van een hoog risico? Dan is het aangeraden om preventief in quarantaine te gaan en u te laten testen.

  • Heeft u symptomen (koorts, vermoeidheid, droge hoest, hoofdpijn, verlies van smaak of reuk ...)? Neem contact op met uw huisarts en vermeld dat het om een vermoeden van Covid-19 gaat. De arts zal uw symptomen evalueren en indien nodig een Covid-19-test afnemen of voorschrijven.
  • Heeft u geen symptomen? Contacteer de contactopsporing telefonisch op 02 214 19 19. Vermeld dat u Coronalert gebruikt en dat u een waarschuwing kreeg voor een hoogrisicocontact.

Coronalert is anoniem en veilig
Coronalert weet niet wie u bent, waar u bent of met wie u contact hebt. De app beschermt uw privacy.
Als u Coronalert installeert, dan geeft u uw telefoon de toestemming om via Bluetooth anoniem codes uit te wisselen met anderen. Op Android-toestellen vraagt Coronalert ook om uw locatiedienst aan te zetten. Android heeft dit nodig om de Bluetoothfunctie te laten werken. Coronalert heeft geen toestemming tot uw locatie-informatie.

Coronalert is complementair met de telefonische contactopsporing. U kunt nog steeds gebeld worden wanneer iemand u als risicocontact gemeld heeft.

Hier vindt u een filmpje over hoe u de app installeert op uw smartphone.

De bezoekregeling kan in elk woonzorgcentrum verschillen. U neemt best op voorhand contact op met het woonzorgcentrum of raadpleeg hun website.

In Beveren kunnen zorgverleners voorrang bekomen in supermarkten en apotheken. Hulpverleners kunnen een voorrangspasje aanvragen waarmee hulpverleners zich kunnen legitimeren. Zij kunnen pasjes bestellen via een mail met hun naam, beroep/organisatie en het gewenste aantal naar E onthaal@beveren.be 

De winkels en apotheken in Beveren (en deelgemeenten) ontvingen affiches waarmee ze aan klanten laten weten dat deze voorrangsmaatregel in hun zaak toegepast wordt.