Heeft u koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en problemen met ademhalen)?

  • Blijf thuis.
  • Bel uw huisarts (in de week) en vermeld uw symptomen.
  • In het weekend belt u de huisartsenwachtpost T 03 361 03 61.
  • Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed.
  • De huisarts zegt u aan de telefoon wat u moet doen, bijvoorbeeld naar de praktijk of een triagecentrum gaan voor een test: www.info-coronavirus.be/nl/testen/
  • U maakt een lijstje met personen met wie u in nauw contact kwam. 
  • Is uw test positief ? Dan start de contactopvolging

Contacttracing: download de coronalert app
De Coronalert app waarschuwt u als u in nauw contact bent geweest met iemand die het virus heeft, ook voor contacten die u niet persoonlijk kent. 
Heeft u een melding gekregen van een hoog risico? Dan is het aangeraden om preventief in quarantaine te gaan en u te laten testen.

  • Heeft u symptomen (koorts, vermoeidheid, droge hoest, hoofdpijn, verlies van smaak of reuk ...)? Neem contact op met uw huisarts en vermeld dat het om een vermoeden van Covid-19 gaat. De arts zal uw symptomen evalueren en indien nodig een Covid-19-test afnemen of voorschrijven.
  • Heeft u geen symptomen? Contacteer de contactopsporing telefonisch op 02 214 19 19. Vermeld dat u Coronalert gebruikt en dat u een waarschuwing kreeg voor een hoogrisicocontact.

Coronalert is anoniem en veilig
Coronalert weet niet wie u bent, waar u bent of met wie u contact hebt. De app beschermt uw privacy.
Als u Coronalert installeert, dan geeft u uw telefoon de toestemming om via Bluetooth anoniem codes uit te wisselen met anderen. Op Android-toestellen vraagt Coronalert ook om uw locatiedienst aan te zetten. Android heeft dit nodig om de Bluetoothfunctie te laten werken. Coronalert heeft geen toestemming tot uw locatie-informatie.

Coronalert is complementair met de telefonische contactopsporing. U kunt nog steeds gebeld worden wanneer iemand u als risicocontact gemeld heeft.

Hier vindt u een filmpje over hoe u de app installeert op uw smartphone.

De bezoekregeling kan in elk woonzorgcentrum verschillen. U neemt best op voorhand contact op met het woonzorgcentrum of raadpleeg hun website.