Gemeente Beveren heft een belasting op het openen van drankgelegenheden na het sluitingsuur of voor het openingsuur.

Dat is bepaald om 1 uur ’s nachts, behalve de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. Dan is het sluitingsuur 2 uur ’s nachts. Het openingsuur van de drankgelegenheden is bepaald om 8 uur ’s morgens.

Onder drankgelegenheid verstaan we:

  • elk lokaal of elke plaats, die voor het publiek toegankelijk is en waar drank, ongeacht de aard ervan, voor gebruik ter plaatse wordt (zelfs gratis) verstrekt of verkocht en elk lokaal of elke plaats waar leden van een vereniging of van een groepering uitsluitend of voornamelijk bijeenkomen om kansspelen te bedrijven;
  • alle lokalen of plaatsen met een drankgelegenheid en/of een gelegenheid om kansspelen te bedrijven, ongeacht de aard ervan, alsmede hun aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt.

Zijn geen belasting verschuldigd:

  • de openbare danspartijen, uitsluitend met een liefdadig en kunstminnend doel, ingericht zonder enige winstgevendheid;
  • feesten en activiteiten die door private verenigingen en uitsluitend voor hun regelmatig ingeschreven leden worden georganiseerd;
  • de openbare danspartijen ingericht of gepatroneerd door het gemeentebestuur tijdens de gemeentelijke feesten.

???

De belasting kan betaald worden per uur voor gelegenheidstoelatingen of op basis van een abonnementsvergoeding per 6 maanden.