Gemeente Beveren heft een belasting - de zogenaamde handelaarsbijdrage - op de ruimtes in de handelszaken die voor het publiek toegankelijk zijn.

De belasting is verschuldigd door volgende handelszaken in het handelscentrum van de deelgemeente Beveren:

  • klein- en groothandelszaken
  • distributiebedrijven
  • vrije beroepen (boekhouder, accountant, bedrijfsrevisor, belastingsconsulent, immobiliënkantoor, architect, landmeter, advocaat, notaris, deurwaarder, apotheker, …)
  • kantoren met een loketfunctie (bankkantoren, verzekeringsmakelaars en –agenten, reisbureaus, interimkantoren, …)
  • horeca-zaken

Via het aanslagbiljet dat u jaarlijks toegezonden krijgt.

De belasting wordt berekend per vierkante meter oppervlakte van de commerciële, voor het publiek toegankelijke ruimte (netto-verkoopoppervlakte). Het tarief van de belasting wordt opgedeeld in categorieën, volgens de ligging van de commerciële ruimte in het beschreven handelsgebied en volgend de aard van de bedrijvigheid.

Meer informatie vindt u terug in het belastingreglement.

Belastingreglement