Biomassa-afval afkomstig van het onderhoud van tuinen mag niet in open lucht verbrand worden. Er zijn enkele specifieke uitzonderingen waarbij dit omwille van technische of sociale redenen niet uitgesloten wordt:

  • bij het beheer van bossen en natuurgebieden
  • bij bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als afvoer of verwerking ter plaatse niet mogelijk is
  • van droog onbehandeld hout bij het maken van een open vuur en bij kerstboomverbrandingen. Hiervoor moet wel toelating aan de gemeente gevraagd worden.
  • tijdens het barbecueën of het gebruik van een sfeerverwarmer
  • van dierlijk afval, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten