IBOGEM staat in voor de ophaling van GFT-afval, restafval, snoeihout, glas, PMD, textiel, papier en karton en grof huisvuil.

U moet niks meebrengen.

Op de afvalkalender vindt u de data van alle ophalingen. U kunt deze kalender afhalen bij IBOGEM (ook op www.ibogem.be), of aan de snelbalie van het gemeentehuis.

Ibogem schakelt over naar het diftarsysteem voor restafval. Er worden geen restafvalzakken meer opgehaald, maar u biedt restafval aan in een container. Ibogem rolt dit systeem uit in heel de gemeente in de loop van 2022. U ontvangt een brief in de bus van Ibogem over deze nieuwe werking. Meer informatie en veelgestelde vragen vindt u op de website van Ibogem.

meer informatie

In sommige wijken wordt gewerkt met sorteerstraten. Een sorteerstraat is een combinatie van verschillende ondergrondse afvalcontainers. 

Tarieven voor sorteerstraten, per inworp:

PMD 0,05 EUR
GFT 0,16 EUR
REST 30 L 0,30 EUR
REST 60 l 0,60 EUR