Na de bouw van uw nieuwbouwwoning (in Vlaanderen), krijgt u een energieprestatiecertificaat (EPC) voor nieuwbouw afgeleverd van uw verslaggever (mogelijk uw architect). Dat EPC geldt als bewijs of uw woning al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder andere het E-peil (hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning).

De datum van aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning/ omgevingsvergunning bepaalt welke E-peil van toepassing is voor uw woning.

  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2012 mag het E-peil maximaal E70 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2014 mag het E-peil maximaal E60 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2016 mag het E-peil maximaal E50 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2018 mag het E-peil maximaal E40 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2020 mag het E-peil maximaal E35 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2021 mag het E-peil maximaal E30 bedragen.
  • Voor aanvragen ingediend sinds 1 januari 2023 mag het E-peil (nog steeds) maximaal E30 bedragen.

Als uw woning een hoger E-peil heeft dan vereist, kunt u een boete krijgen.
Als uw woning een aanzienlijk lager E-peil heeft dan de eis, kunt u een premie van uw netbeheerder krijgen.

U moet niks meebrengen.

  • Het energieprestatiecertificaat wordt afgeleverd na afloop van het bouwproces, als u alle andere stappen van de energieprestatieregelgeving gevolgd hebt (zoals het indienen van de startverklaring en de EPB-aangifte)
  • U krijgt het energieprestatiecertificaat van uw verslaggever, ten laatste zes maanden na ingebruikname van de woning.

Dat energieprestatiecertificaat (EPC) is 10 jaar geldig.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de geldigheidsduur van het EPC Bouw voor niet-residentiële gebouweenheden (kantoor, school enz.) beperkt tot 5 jaar.

Een energieprestatiecertificaat (EPC) bij nieuwbouw is gratis.