Afhankelijk van de geluidsbron is de wetgeving verschillend:

  • Geluidshinder door muziek: bij klachten, neem contact op met dienst Milieubescherming en/of de lokale politie. Er bestaan specifieke geluidsnormen waaraan de veroorzaker zich dient te houden. 
  • Geluidshinder bij tuinonderhoud: het is verboden om tussen 22 en 8 uur en op zon-en feestdagen grasmachines, bosmaaiers of andere luidruchtige toestellen te gebruiken.

Bij geluidshinder kunt u ook uw melding digitaal ingeven.

Tijdens de Beverse Feesten worden er door het college geluidsnormen opgelegd.  Deze normen moeten worden gemonitord door de organiserende firma, maar ter controle worden deze ook door gemeentelijke milieudienst gecontroleerd.  

Tijdens de zomerbar op Cortewalle houdt onze milieudienst ook toezicht op het naleven van de opgelegde geluidsnormen.

milieumelding