Afhankelijk van de geluidsbron is de wetgeving verschillend:

  • Geluidshinder door muziek: bij klachten, neem contact op met dienst Milieubescherming en/of de lokale politie. Er bestaan specifieke geluidsnormen waaraan de veroorzaker zich dient te houden. 
  • Geluidshinder bij tuinonderhoud: het is verboden om tussen 22 en 8 uur en op zon-en feestdagen grasmachines, bosmaaiers of andere luidruchtige toestellen te gebruiken.

Bij geluidshinder kunt u ook uw melding digitaal ingeven.

milieumelding