Aangezien alle wegbermen in Vlaanderen samen een grotere oppervlakte innemen dan alle erkende natuurgebieden samen, spelen ze een belangrijke rol als leefgebied voor planten en dieren.

Wanneer maaien?
Het Bermbesluit van 1984 bepaalt dat bermen mogen gemaaid worden vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. Het bermmaaisel moet steeds opgeruimd worden binnen de 10 dagen. Om veiligheidsredenen mogen de kruispunten vroeger, bv. 1ste week van mei, gemaaid worden, een principe dat gemeente Beveren al jaren toepast in de uitvoering van de door haar te beheren bermen.

Andere bermen kunnen dan weer ongemoeid gelaten worden of beplant worden met bomen of struiken, afhankelijk van de situatie, de bodemsamenstelling en de ligging. In een aantal gevallen kunnen spontane ontwikkelingen gestimuleerd worden.

Misverstanden rond maaien
Overtredingen op dit bermbesluit gebeuren vaak op basis van onwetendheid of verkeerd inzicht. Men denkt dat maaien nodig is om de groei van brandnetels en distels tegen te houden maar in feite bevordert het maaien net distel- en brandnetelhaarden. Ook de veiligheid wordt geregeld ingeroepen als reden voor het niet toepassen van dit besluit.

Hinder?
Indien de wegberm de veiligheid hindert, laat het weten via het meldpunt.

 

Melding hinder wegberm