Water is een kostbaar goed en moet bijgevolg gekoesterd worden. Door menselijke ingrepen komt de kwaliteit en kwantiteit in gedrang. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te evalueren werden monitoringsprogramma’s opgestart.

De dienst Milieubescherming volgt op verschillende punten de waterkwaliteit van het oppervlaktewater.