Klachten in verband met milieuproblematiek kunnen worden ingediend bij de dienst Milieubescherming.
De namen van de klagers worden nooit doorgegeven.  Enkel op vraag van de Procureur des Konings (of een substituut van het Parket) in het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt hiervan afgeweken.

Indien u klacht indiende, wordt u op de hoogte gehouden van de ondernomen acties via brief, telefonisch of via plaatsbezoek.

  • Dringende klachten met een grote hinder kunnen dag en nacht gemeld worden. Tijdens de kantooruren kan dat bij de dienst Milieubescherming. Buiten de diensturen wordt uw oproep doorgeschakeld naar de lokale politie.
  • Voor niet-dringende klachten kunt u uw melding digitaal aangeven:
milieumelding