Klachten in verband met milieuproblematiek kunnen worden ingediend bij de dienst Milieubescherming.
De namen van de klagers worden nooit doorgegeven.  Enkel op vraag van de Procureur des Konings (of een substituut van het Parket) in het kader van een gerechtelijk onderzoek wordt hiervan afgeweken.

Indien u klacht indiende, wordt u op de hoogte gehouden van de ondernomen acties via brief, telefonisch of via plaatsbezoek.

We kunnen als gemeentelijke overheid niet tussenkomen in eender welke klacht.  Er dient een overtreding van een wettelijke norm te zijn, of bvb schade of sluiktstort op gemeentelijke eigendommen.  We zijn geen bevoegde instantie om tussenbeide te komen in particuliere geschillen.

  • Dringende klachten met een grote hinder kunnen dag en nacht gemeld worden. Tijdens de kantooruren kan dat bij de dienst Milieubescherming. Buiten de diensturen moet u contact opnemen met de  lokale politie.
  • Voor niet-dringende klachten kunt u uw melding digitaal aangeven:
milieumelding