In een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt per stuk grond in de gemeente vastgelegd wat er wel of niet mag gebouwd worden.  
Het RUP legt voor een bepaald gebied of voor een bepaald thema onder meer vast:

  • wat de bestemming is en welke activiteiten er mogelijk zijn;
  • wat de inrichting is: waar bebouwing kan komen en aan welke voorwaarden (zoals oppervlakte, hoogte, materiaalgebruik) die moet voldoen;
  • op welke manier een bepaald gebied moet worden ingericht en beheerd, binnen welke termijnen dat moet gebeuren en onder welke voorwaarden.

RUP's worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Gemeentelijke RUP's

U vindt een overzicht van de goedgekeurde gewestelijke uitvoeringsplannen  via de website van Ruimte Vlaanderen.

Provincie Oost-Vlaanderen werkt momenteel aan een nieuw beleidsplan 2050. 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen