Wie het moeilijk heeft om een betaalbare woning te vinden, kan een huis huren via een sociaal verhuurkantoor. 
In het Waasland kan u terecht bij:

  • Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting (Beveren)
  • Sociaal Verhuurkantoor Sint-Niklaas

Bij een dringende woningnood, neem contact op met het Sociaal Huis.