Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht. Deze informatie bestaat uit 3 attesten: een uittreksel van het vergunningenregister, een uittreksel van het plannenregister en een document stedenbouwkundige inlichtingen.

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest. Het notarisattest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het notarisattest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

Een digitale aanvraag kost 75 euro per kadastraal perceel. Een aanvraag per brief of per mail kost 100 euro per kadastraal perceel.