In toepassing van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp gemeentelijk RUP Ouden Doel te Beveren voorlopig aangenomen werd door de gemeenteraad op 29 juni 2021.

Dit dossier met alle nuttige informatie ligt voor iedereen ter inzage te Beveren, op het (nieuwe) gemeentehuis, Gravenplein 8, gelijkvloers, loket dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening tijdens de kantooruren en dit gedurende een termijn van zestig dagen,

dit is van 28 juli 2021 tot en met 25 september 2021.

Bureeluren: iedere werkdag op maandag en woensdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 16.30u., op dinsdag en donderdag van 8.30u tot 12.30u, op vrijdag van 8.30u tot 12.30u en van 13.30u tot 15u. en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

Omwille van corona-maatregelen is inzage enkel mogelijk na telefonische afspraak op het nummer 03 750 17 21.

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek aangetekend toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), p.a. gemeentehuis Beveren, Gravenplein 8 te
9120 Beveren, of er afgegeven tegen ontvangstbewijs of via e-mail bezorgd te worden op stedenbouw@beveren.be.