de heer Van Moer Pascal, Geestdam 1, 9120 Beveren heeft een aanvraag ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten
Kort omschreven gaat het over het het oprichten van een frigo in een bestaande loods.

De aanvraag heeft als adres: Geestdam 1, 9120 Beveren;

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 27 augustus 2021 tot en met 25 september 2021 ter inzage bij de gemeentelijke milieudienst op volgend adres:

Milieudienst Beveren
Gravendreef 5A
9120 Beveren

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar Stationsstraat 2, 9120 Beveren t.a.v. milieudienst.
- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer info kan u terecht bij de gemeentelijke milieudienst Beveren: