De gemeenteraad heeft in openbare vergadering van 24 november 2020 beslist een perceel projectgrond aan het Gravenplein in Beveren te verkopen. Naast een minimumbedrag van 7 950 000 EUR (+ 11% kosten of 5% beroepskoper) zal er eveneens gekeken worden naar de architecturale en landschappelijke kwaliteit van het project als de aandacht voor duurzaamheid. Hiervoor wordt een oproep van kandidaten gedaan. Het perceel is kadastraal gekend de afdeling, sectie D deel van nummers 1120E en 1120F en heeft een oppervlakte van 6 638,07 m².
Alle nodige informatie met betrekking tot deze verkoop kan u terugvinden in de infobrochure met de nodige bijlagen.
De kandidaten worden uitgenodigd om een volledig uitgewerkt projectvoorstel in te dienen. Kandidaturen dienen overeenkomstig voormelde infobrochure ten laatste op vrijdag 16 april 2021 om 16.00 u. ingediend te worden onder definitief gesloten omslag op de dienst Overheidsopdrachten en juridische zaken.