DANSLAB
In deze lessen wordt het technisch vocabularium uitgebreid en uitgediept. Alle parameters, coördinatie, evenwicht, souplesse, kracht en geheugentraining, worden verder verfijnd in functie van een goed ontwikkelde danstechniek.

KLASSIEKE DANS
Alle parameters, coördinatie, evenwicht, souplesse, kracht, sprongen en het aanmaken van choreografieën, worden uitgediept en verfijnd. Verder wordt bijzondere aandacht besteed aan vakjargon, podiumprescence, presentatie, muzikaliteit en improvisatie. Ook het dansen op pointes wordt geïnitieerd.