Brede eerste graad

In onze brede eerste graad is iedereen welkom.

Alle studiedomeinen komen aan bod via de vakken, projecten en het keuzegedeelte. Op die manier liggen alle mogelijkheden nog open na de eerste graad.  Dit is een rechtstreeks gevolg van de modernisering.

We hebben gekozen om het studiedomein STEM in het keuzegedeelte voor 2 à 3-uren wekelijks aan te bieden in het eerste jaar.

Hierdoor zijn we in staat om:

  • grotere projecten aan te bieden en tot een goed einde te brengen, wat motiverend werkt.
  • een completer beeld te geven van wetenschappen, technologie, ontwerpen, techniek, programmeren en toegepaste wiskunde en om deze vakken met elkaar te verbinden.

Tweede jaar

foto's eerste graad